Probleme de dreptul muncii

Curs: Probleme de dreptul muncii, asigurări sociale, şi pensii. Sistem autonom de pensii. Instituţii, atribuţii, organizare şi funcţionare. Casa de Pensii a Bisericii Reformate.
Seminar: Analiza comparativă a reglementărilor laice şi celor canonice cu privire la angajare, la raporturi de muncă, la sigurări sociale, la pensii. Prezentarea modului de orgaizare şi funcţionare a Casei de Pensii a Bisericii Reformate.

Bibliografie: