Sinodul

Curs: Sinodul. Organizarea Sinodului, membrii Sinodului şi funcţionarea. Conducerea Sinodului. Consiliul Permanent al Sinodului. Sinodul, forul legislativ al Bisericii. Procesul legislativ al Sinodului.

Seminar: Analiza activităţii deliberative şi legislative a bisericii. Importanţa elaborării, şi adoptării unor reglementări proprii valabile pentru întreaga biserică şi a comunităţii cultului respectiv. Analiza procedurii de adotare a actelor normative bisericeşti.

Bibliografie: