Situaţia economică a Bisericii

Curs: Situaţia economică a Bisericii. Patrimoniul Bisericii. Atribuţii legate de administrarea patrimoniului bisericesc.

Seminar: Prezentarea situaţiei patrimoniale a bisericii. Reguli privind administrarea, evidenţa bunurilor mibile şi imobile. Atribuţii de manegement şi de contabilitate. Examinarea unor cazuri, unor situaţii.

Bibliografie: