Az egyház vagyonjogi helyzete, gazdasági és gazdálkodási feladatai. Egyházi munkajog

Előadás: Az egyház vagyonjogi helyzete, gazdasági és gazdálkodási feladatai. Egyházi munkajog. Alkalmazással összefüggő szabályok. Az egyház tisztviselői, alkalmazottai. Az egyházon belüli szociális szolgáltató rendszer. Nyugdíjrendszer. Nyugdíjintézet szervezete, nyugdíjellátások fajtái. A nyugdíjintézet tagjai és ellátottjai. Nyugdíjjogosultságot kizáró és korlátozó okok. Szolgálati idő. Nyugdíjellátások megállapítása és folyósítása.

Szeminárium: Az egyházak vagyoni helyzetének feltérképezése. A vagyonnyilvántartás szabályai, az ezzel kapcsolatos igazgatási feladatok. A vagyonkezelés szabályai, gazdálkodási, számviteli, könyvviteli szabályok. A vonatkozó egyházi törvények és világi törvények összevetése, együttes értelmezése, elemzése. Esettanulmányok bemutatása. Az alkalmazások eljárása, ügyintézése. Egyházi és világi munkajogi szabályok összevetése. Az egyház belső szociális szolgáltató rendszerének áttekintése. A Nyugdíjintézet konkrét működése. A nyugdíjrendszer elemeinek konkrét példákon keresztül történő bemutatása. Esettanulmányok.

Olvasmány: