Egyházi alkotmányjogi és közigazgatási jogi kérdések

Előadás: Egyházi alkotmányjogi és közigazgatási jogi kérdések. Reformáció egyházjogi hatása. A „Genfi egyházalkotmány”. Kálvini egyházszervezés. A kálvini reformáció ekkleziológiai alapelvei: zsinatpresbiteri elv, egyetemes papság elve, egyenlőség elve, hatalommegosztás elve, önkormányzatiság elve.

Szeminárium: Az elvek gyakorlati érvényesülésének és alkalmazásának a bemutatása konkrét példákon keresztül.

Olvasmány: