Az egyházkerület

Előadás: Az egyházkerület. Egyházkerület elnöksége. A püspök jog- és hatásköre. A főgondnok jog- és hatásköre. Egyházkerületi lelkészi és világi főjegyzők. További egyházkerületi tisztségviselők és tisztviselők. Egyházkerületi Igazgatótanács jog és hatásköre. Egyházkerületi közgyűlés feladat- és hatásköre. Esperesek Kollégiuma. Gondnokok Kollégiuma. Egyházkerületi értekezletek.

Szeminárium: Az egyházkerület helye és szerepe az egyházkormányzásban, különös tekintettel a tisztségviselők és testületek feladat- és hatásköreire. Igazgatási feladatok, eljárások, ügymenet, irattípusok bemutatása.

Olvasmány: