Egyházi választójog

Előadás: Egyházi választójog. Választójogi alapelvek. Lelkipásztorok választása meghívás vagy pályázat útján. Presbiterek, főgondnokok, gondnokok választása. Esperes, egyházmegyei főgondnok, lelkészi főjegyző, egyházmegyei gondnok, a presbiteri jegyzők, valamint a többi tisztségviselők megválasztása. A püspök választása. Egyházkerületi főgondnok, lelkészi főjegyző és presbiteri főjegyző, valamint a többi egyházkerületi tisztségviselő megválasztása.

Szeminárium: A választójogi elvek gyakorlati jelentősége, a különböző tisztségek választási eljárásának részletes bemutatása. Konkrét választási típusoknál alkalmazott választási eljárások elemzése, értékelése.

Olvasmány: