Comunitatea enoriaşilor

Curs: Comunitatea enoriaşilor, ca fiind un corp electoral. Alegeri în biserică. Reglementare alegerilor şi principiile electorale. Alegerile la diferitele nivelui organizatorice. Alegerile autorităţilor bisericeşti. Alegerea preoţilor. Alegerea curatorilor, a protopopilor, a episcopului, precum şi a celorlalte „autorităţi”.

Seminar: Importanţa principiilor sistemului electoral. Prezentarea practică a modului de alegere a conducerii bisericii. Analiza procedurii electorale.

Bibliografie: