Sistemul juridic a bisericii reformate

Curs: Sistemul juridic a bisericii reformate. Modul de organizare a bisericii, struturile interne, autonomia. Principii de natură constituţională, şi reguli generale cuprinse în Statut. Structura organizatorică: Parohia, Protopopiatul, Eparhia, Sinodul. Structurile organizatoricii Bisericii Unitariene, şi a Bisericii Evanghelice. Principiile administrării Bisericii. Nivelurile administrării. Autorităţile bisericeşti.

Seminar: Prezentarea structurilor organizatorice a bisericilor. Modul de conducere, de funcţionare a bisericii.

Bibliografie: