Eparhia

Curs: Eparhia. Conducerea eparhiei: episcopul şi curatorul principal. Competenţele şi atribuţiile episcopului. Competenţele şi atribuţiile curatorului principal la nivelul Eparhiei. Alţi funcţionari a Eparhiei. Consiliu de Administrare a Eparhiei. Competenţe şi atribuţii. Adunarea Generală a Eparhiei. Competenţe şi atribuţii. Colegiu Protopopilor. Colegiu Curatorilor.

Seminar: Locul şi rolul Eparhiei în ierarhia şi în administrarea bisericii. Atribuţiile organelor de conducere. Studierea diferitelor înscrisuri elaborate, de episcop şi curator principal, în general de Eparhie.

Bibliografie: