Dreptul canonic ca sistem de drept independent

Curs: Dreptul canonic ca sistem de drept independent. Aspecte de drept canonic constituţional, drept canonic administrativ. Influenţa protestantismului asupra dezvoltării dreptului în general, şi asupra dreptului canonic în special. „Constituţia reformată de la Geneva” al lui Jean Calvin. Principiile ecleziastice a „Constituţiei de la Geneva”.

Seminar: Prezentarea unor exemple concrete privind influenţa protestantismului asupra dezvoltării dreptului, respectiv a dreptului canonic. Explicarea prin exemple modul de aplicare a principiilor ecleziastice.

Bibliografie: