Az egyházközség fogalma. A lelkész jogállása

Előadás: Az egyházközség fogalma. Az egyházközség létesítése és megszűnése. Az egyházközség feladatai, kormányzati szervei: közgyűlés, presbitérium, egyházközség elnöksége. Az egyházközség tisztségviselői. Lelkész jogállása. A lelkésszé válás feltételei. A teljes lelkészi szolgálat keletkezése. Lelkészek jogai és kötelezettségei.

Szeminárium: Az egyházközség létesítésével, működésével, „működtetésével”, megszűnésével kapcsolatos adminisztratív, igazgatási jellegű tudnivalók ismertetése.

Olvasmány: