Hírek, közlemények, blogok

Akadémiai naptár

Könyvek

Adorjáni Zoltán ∙ 2024 ∙ 440 pp.

A Studia Doctorum 2024-es kötete a 65. éves Kállay Dezsőt köszönti.

Förköli Gábor ∙ Budapest 2024 ∙ 306 pp.

A kora újkori unitárius prédikációirodalom története Erdélyben és Magyarországon kutatócsoport és a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 2023.

Blogok

Tanulmányok

Balázs Gergő ∙ Kolozsvár 2024
In: Látták a láthatatlant. A II. Kolozsvári Tavaszy-napok előadásai (60-78)
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 15 (189-217)
Geréb Zsolt ∙ 2024
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 15 (127-143)
In: Magyar Könyvszemle 140. (95-101)
Papp György ∙ 2024
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 15 (57-73)
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 15 (397-419)

Prédikációk