Hírek, közlemények, blogok

Akadémiai naptár

Könyvek

Lovas Borbála ∙ Budapest 2022 ∙ 254 pp.

A kora újkori unitárius prédikációirodalom története Erdélyben és Magyarországon Kutatócsoport és a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 2021.

Oláh Zoltán ∙ 2022 ∙ 323 pp.

Ez a tanulmánykötet a 2019 decemberében megszervezett Septuaginta Hungarica II. konferencián elhangzott előadások szerkesztett változatát tartalmazza.

Tanulmányok

Kolumbán Vilmos József ∙ Kolozsvár 2022
In: Praeceptor historiae ecclesiasticae. Tanulmányok Buzogány Dezső 65. születésnapjára (365-385)
Kovács Sándor ∙ 2022
In: Transactions of the Unitarian Historical Society 28 (17-41)
Kató Szabolcs Ferencz ∙ 2022
In: Scandinavian Journal of the Old Testament 36 (236-254)
Adorjáni Zoltán ∙ Kolozsvár 2022
In: Praeceptor historiae ecclesiasticae. Tanulmányok Buzogány Dezső 65. születésnapjára. (9-23)
Kiss Jenő ∙ Kolozsvár 2022
In: Praeceptor historiae ecclesiasticae. Tanulmányok Buzogány Dezső 65. születésnapjára 30. (336-352)
Balogh Csaba ∙ 2022
In: Vetus Testamentum 72 (1-33)

Prédikációk