Az unitárius homiletika irodalma 1861-1918 között

Egyetemes lelkészi értekezlet - Marosvásárhely