Barth emlékkonferencia

Visky Sándor Béla: Barth emlékkonferencia. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet
csütörtök, 2019, Április 4 - 08:00 - 14:00

Száz éve jelent meg Karl Barth kommentárja a Római levélhez. Az ezt követő évtizedekben ugyanolyan nagy hatású műnek bizonyult (különösen az 1922-es második kiadás), mint a reformáció korában Luther magyarázata ugyanehhez a levélhez. Néhány hónapja emlékezett a világ a szerző halálának ötvenedik évfordulójára. A két esemény jó alkalom arra, hogy felvillantsuk az újreformátori teológia néhány alapszempontját, miközben azt kérdezzük, hogy miben segíthet ez az örökség mai egyházi útkeresésünkben.

PROGRAM

8.00 – 9.30
Áhítat
Köszöntés

• Dr. Fazakas Sándor (Debreceni Hittudományi Egyetem):
Barth hit- és vallásértelmezése
• Dr. Juhász Tamás (Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet):
A meghökkentő Barth Károly

9.30 – 10.00: Szünet

10.00 – 12.00
• Dr. Békefy Lajos (börtönlelkész, publicista, műfordító):
Michael Welker: Isten Lelke c. könyvének bemutatója
• Dr. Michael Welker (Heidelbergi Egyetem): Das Jahr 1919
im Leben und Werk Karl Barths: Bahnbrechende Impulse
für Kirche und Gesellschaft auch heute / Az 1919-es év
jelentősége Karl Barth életében és művében: ösztönzések
a mai egyház és társadalom útkereséséhez

12.00 – 12.30: Szünet

12.30 – 13.30
• Dr. Püsök Sarolta (BBTE Tanárképző Kar):
Kierkegaard hatása Barth teológiájára
• Dr. Visky S. Béla (Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet):
„Elvetette Isten az ő népét?” A Róma 9–11 Barth szemléletében