Septuaginta-konferencia helyszíne volt a Protestáns Teológiai Intézet

2019. december 6-7. között a Gyulafehérvári Papnevelő Intézet és a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet közös szervezésében került sor a második Septuaginta Hungarica nevet viselő konferenciára (az első konferencia helyszíne Gyulafehérvár volt, 2017. április 5-7-én).


2019. december 6-7. között a Gyulafehérvári Papnevelő Intézet és a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet közös szervezésében került sor a második Septuaginta Hungarica nevet viselő konferenciára (az első konferencia helyszíne Gyulafehérvár volt, 2017. április 5-7-én). A Septuaginta Hungarica kutatási projekt célkitűzése a görög nyelven írt Ószövetség (Septuaginta) magyar fordításának elkészítése, illetve ehhez kapcsolódó tudományos rendezvények szervezése.

A kutatási terv ötlete a Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia 2016-os rendezvényén merült fel, és akkor körvonalazódott a fenti célkitűzés is. A kutatócsoport ezt a célkitűzését teológusokból, klasszika-filológusokból, ókortörténettel foglalkozó tudósokból álló munkacsoport segítségével tervezi megvalósítani. A magyar fordítás elkészítésére olyan konferenciákat szervez, illetve kiadványokat jelentet meg, amelyek révén a magyar nyelvterületen is ismertebbé válik a Septuaginta szövege, története, világa és teológiája. A kutatói munka kezdeményezője és vezetője Oláh Zoltán, a Gyulafehérvári Teológiai Intézet oktatója. A KPTI részéről ezt a munkát Papp György teológiai tanár koordinálja.

Az idei konferencia első napján egyrészt a Septuaginta szövegét és történetét átfogóbb megközelítésben vizsgáló előadások hangzottak el, másrészt a szakmai bemutatók egy-egy bibliai könyv vagy fogalom sajátos kérdéseivel foglalkoztak. Az első nap keretében került sor a Gyulafehérvári konferencián elhangzott előadásokat tartalmazó kötet bemutatására is. A konferencia második napján szűkebb körben műhelybeszélgetésre került sor, amelyen a résztvevők a Septuaginta magyar fordításának előkészítése kapcsán fölmerülő kérdéseket beszéltek meg. A műhelybeszélgetés célja az volt, hogy elkészüljenek a tervezett magyar Septuaginta-fordítás legfontosabb alapelvei.