Beszámoló a teológiai szakkör tevékenységéről

2022. május 24-én este 19 órától tartotta záróeseményét a „Teológiai Szakkör” nevet viselő hallgatói tudományos önképzőkör. A rendezvény meghívottja Veress Zsombor gyógyszerész, világutazó, a Küküllői Református Egyházmegye főgondnoka volt, aki Isten kezét fogva, a Föld körül címmel tartott előadást és hívta egy Föld körüli utazásra a résztvevőket.


2022. május 24-én este 19 órától tartotta záróeseményét a „Teológiai Szakkör” nevet viselő hallgatói tudományos önképzőkör. A rendezvény meghívottja Veress Zsombor gyógyszerész, világutazó, a Küküllői Református Egyházmegye főgondnoka volt, aki Isten kezét fogva, a Föld körül címmel tartott előadást és hívta egy Föld körüli utazásra a résztvevőket.

Az esemény keretén belül került sor azoknak a hallgatóknak a díjazására is, akik a 2021–2022-es tanév során bemutattak egy általuk kutatott és vizsgált teológiai kérdést, témakört. A jutalmakat a Diákpresbitérium ajánlotta fel, melynek folytán egy több mint száz éves hagyomány elevenedett meg, hiszen az Intézet 1895-ös megalakulása után, az akkori teológiai fakultás ifjúsági egyletei különböző díjakkal jutalmazták azokat a lelkésznövendékeket, akik a tanórákon kívül önállóan szervezték és művelték a teológiai tudományok és a kultúra ápolását, művelését professzoraik segítségével.

Ezen hagyomány előtt is tisztelegve, az immár két tanéve működő szakkörön a hallgatók lehetőséget kaptak kutatásaikat diáktársaikkal megosztani, teológiai és tudományos ismeretekben gyarapodni. A bemutatók után rendszerint sor került a téma megvitatására és különböző kérdések felvetésére is, ahol a tanároktól kaphattak a hallgatók hasznos tanácsokat, útmutatást ismereteik bővítéséhez, gazdagodásához.

A 2020. december 7-én útjára induló sorozat összesen tizenkét alkalommal került megszervezésre. Az idei tanévben az alábbi hallgatók tartottak bemutatót időrendi sorrendben:

  • Jónás Norbert: Hol vagy Ádám?! Avagy az ember helye a teremtésben a Gen 1-2 alapján
  • Ambrus Mózes: Egy templom lerombolásának története
  • Biró István: Impériumváltás után. A kolozsvári Református Theologiai Fakultás és a második bécsi döntés
  • Nagy Norbert: Egy botrányos unitárius szenior a kultúra szolgálatában. Felvinczi György élete és munkássága
  • Nagy Eszter: A lelkipásztorok kötődési mintái, avagy a kötődéselmélet vizsgálata a lelkipásztori szolgálat fényében
  • Balás Zoltán: A keresztség sákramentumának gyökerei a Második Templom korabeli judaizmusban

Gratulálunk minden hallgatónak és köszönjük mindenkinek, aki részt vett az eseményeken vagy támogatta azok megvalósulását, megszervezését!

Biró István
teológiai hallgató