Egyházelmélet a XXI. századi Romániai Református Egyházról

Az egyházelmélet (Kirchentheorie), ismertebb nevén ekkléziológia, a keresztyén (református) egyháztan mellett jelöli a keresztyén egyházértlmezést is a gyakorlati teológiai tudományágban. Ez az egyházértelmezés egyfelől a rendszeres teológiára, másfelől a társadalmtudományokra, főleg a szociológiára támaszkodik.
E kutatási projekt arra törekszik, hogy megfogalmazzon egy olyan egyházelméletet, amely segíti az egyházat, hogy megfelelően ellássa önmagára (befelé) néző és a társadalomra (kifelé) néző feladatait. E célkitűzés megvalósításában szem előtt tartjuk a protestáns (református) egyháztant, valamint a szociológia eredményeit, amelyeket a kisebbségek, a vallásosság és az urabanizáció kutatása hozott felszínre.
A kutatás a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Ravasz László Gyakorlati Teológiai Körének a keretében zajlik, amelyet elnökként irányítok.

Kutatási eredmények (Előadások)