Az egyház mennyei és földi meghatározottsága

A keresztyén egyház Jézus Krisztus teste, amelynek feje a mennyben van. A megdicsőült Úr irányítja élteti, vezeti és használja az egyházat a világra néző szolgálatban. Az egyházban leképeződik Isten Országa, amelyet leginkább a világgal szembeni másság jellemez.
Az egyház ugyanakkor földi szervezetben él egy adott társadalmon belül. Szervezet-mivolta és szociális környezete szintén meghatározó tényezők.
A kutatás célja körvonalazni az egyház eme kettős meghatározottságát, illetve e két meghatározottság közötti viszonyt. Ezt a célt leginkább olyan konferenciákon lehet elérni, amelyek napirendre tűzik e kettős meghatározottság különböző vetületeit és megvilágítják azokat szakemberek előadásai által.
A kutatás a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Ravasz László Gyakorlati Teológiai Körének a keretében zajlik, amelyet elnökként irányítok.

Kutatási eredmények (Előadások)

2019