A keresztyén hit: átélés, hozzájárulás és odatartozás. Személyesség, lokalitás és egyetemesség.

Az előadó először rámutatott arra, hogy az egyházelméletben és az egyházi valóságban a személyes átélés, a hozzájárulás a közösséghez és az odatartozás Krisztus egyházához külön, egymással összebékíthetetlen elemeként jelenik meg. Az előadás második felében a teremtés teológiája alapján vázolta azokat a kozmológiai és antropológiai képzeteket, amelyek összekötik ezeket az elemeket. Utalt arra, hogy az újszövetségi egyházmodellek közül a tanítványság és a Krisztus-test (1Kor 12) képében elválaszthatatlan egységet képez a személyes megélés, a közösséghez való hozzájárulás és az odatartozás az egyetemeshez.