Vladimir Jankélévitch: Az elévülhetetlen vétek

Visky Sándor Béla (fordító): Vladimir Jankélévitch: Az elévülhetetlen vétek. Teológiai Praxis. Kolozsvár: Exit Kiadó 2021. 85 old. ISBN 978-606-9091-27-2 (Fordította: Visky Sándor Béla)

"A megbocsátásról szóló, tisztán filozófiai jellegű tanulmányban, amelyet másutt közöltünk, a Meg kell-e bocsátani? kérdésre adott válasz, úgy tűnik, ellentmond annak,ahogyan erre a kérdésre itt válaszolunk. A szeretet törvényének abszolútuma, illetve az aljasságba fordult szabadság abszolútuma között olyan szakadék tátong, amelyet nem lehet teljesen áthidalni. Nem törekedtünk arra, hogy kibékítsük a rossz irracionalitását a szeretet mindenhatóságával. Mert erős a bocsánat, mint a gonosz; de erős a gonosz, mint a bocsánat." Vladimir Jankélévitch