Rudolph Gwalther írásmagyarázati munkái az erdélyi református és unitárius gyökerű gyűjteményekben

Ősz Sándor Előd: Rudolph Gwalther írásmagyarázati munkái az erdélyi református és unitárius gyökerű gyűjteményekben. In: Balogh Csaba; Kolumbán Vilmos József (szerk.): Az Írás bűvöletében. Tanulmányok Adorjáni Zoltán 65. születésnapjára. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 2021. 541-556