Gondolatok Jób 1,21 és 2,10-hez

Kiss Jenő: Gondolatok Jób 1,21 és 2,10-hez. In: Lészai Lehel (szerk.): Emlékkönyv Gálfy Zoltán 80. születésnapjára. Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület 2004. 74-76