Kortárs homiletikai irányzatok

18 órás intenzív kurzus a Pápai Református Teológia igehirdetői továbbképzőjén