Krisztus feltámadása mint apologetikai kérdés

Mindenestől túl van-e Krisztus feltámadása az empirikusan értelmezhető események vonalán, vagy vannak-e történeti, logikai úton is megragadható vonatkozásai? Az előbbi szempont inkább a barthi, egzisztencialista értelmezés álláspontját tükrözi, az utóbbi fontosságát viszont Pannenberggel együtt sokan nyomatékosan hangsúlyozzák. Krisztus valóságos, testi feltámadásának a kérdése, és ezzel szemben a különböző pszichologizáló, vagy más elméletek (a tanítványok tudatában támadt fel, hallucináció, a test ellopása, stb.) ma is élénk vita tárgyát képezi. (Például G. Lüdemann, ateista Újszövetség-kutató, és W. L. Craig keresztyén apologéta között.) Milyen érvek és ellenérvek csapnak össze ebben a vitában, és miben segíthet bennünket ennek ismerete hitünk központi üzenetének konkrétabb, tárgyszerűbb tolmácsolásában? Előadásunk ezekre a kérdésekre keresi a választ.