Huszonnégy új hallgatóval kezdődik az egyetemi év

2020. szeptember 20-án vasárnap délután ünnepélyes keretek között megnyílt az új akadémiai év. A huszonhárom kibocsátott magiszteri hallgató helyét huszonnégy frissen felvett hallgató veszi át, akik az őszi vizsgaidőszak alkalmával sikeres felvételi vizsgát tettek.


2020. szeptember 20-án vasárnap délután ünnepélyes keretek között megnyílt az új akadémiai év. A huszonhárom kibocsátott magiszteri hallgató helyét huszonnégy frissen felvett hallgató veszi át, akik az őszi vizsgaidőszak alkalmával sikeres felvételi vizsgát tettek.

Az akadémiai évnyitó alkalmával Dr. Kolumbán Vilmos József, a Protestáns Teológiai Intézet rektora mondott beszédet. Tanévnyitó beszédében kiemelte, hogy "csupán a háborús években fordult elő, hogy a tanévet sem megkezdeni, sem bezárni nem lehetett a hagyományos módon". Az újév ennek ellenére azzal a reménységgel kezdődik, hogy "gondviselő Istenünk velünk lesz, megóv bennünket a még nagyobb megpróbáltatásoktól".

Évnyitó beszédében a rektor megemlékezett az elmúlt akadémiai év legfontosabb eredményeiről és eseményeiről, amelynek keretében sor került a magiszteri képzés újraakkreditálására. A rektor kifejezte elismerését az akkreditációs munkában résztvevő intézményi vezetőknek.

A magiszteri akkreditáció pozitív végeredményét rövidtávon követte az intézet vezetői testületének megújítása is. Az Intézet Szenátusa 2020 februárjában erősítette meg a rektorválasztás eredményét, amelynek értelmében az elkövetkező négy évre Kolumbán Vilmos József vezeti a Teológiai Intézetet rektori minőségben. Választott minőségükben Kovács Sándor rektorhelyettes és Balogh Csaba dékán támogatják az intézményi adminisztrációs munkában.

A rektor beszámolt a KPTI tanári karának aktuális helyzetéről. A 2019-2020-as tanévben 14 főállású, 1 társult, 1 ideiglenes alkalmazásban levő oktatója volt (11 református, 4 unitárius és 1 evangélikus tanár), akiknek munkáját az egyetemi curriculum igényeinek megfelelően további 12 ideiglenes, óraadói megbízással rendelkező tanár egészítette ki.

A 2019-2020-as tanév alkalmával került sor az ószövetségi tanszéken meghirdetett adjunktusi állás betöltésére. A meghirdetett állásra az Intézeti Tanács Kató Szabolcs tanárt nevezte ki. A tanév során 65. életévét betöltötte Rezi Elek, az unitárius rendszeres teológia professzora, aki szenátusi megbízással a 2020-2021. tanévben is vállalta az óraadással együtt járó kötelezettségeket. A nehéz időszak ellenére, amely értelemszerűen akadályt jelentett sok betervezett tudományos rendezvény, vagy szakmai képzés megvalósulásában, a rektor kiemelte a KPTI oktatóinak széleskörű, sokrétű tudományos tevékenységét.

A 2020-2021. akadémiai évre, alapképzésre és magiszteri képzésre összesen 162 diák iratkozott be (EREK: 91, KREK: 41, MUE: 27, RELE: 3). Annak ellenére, hogy a járványhelyzet miatt a második félévben több, hallgatók által végzett tevékenységet, diakóniai szolgálatot, missziós gyakorlatot szüneteltetni kellett, az elmúlt tanév több szempontból is eredményesen zárult. Így örvendetes fejlemény volt, hogy a korábbi évekhez képest jóval többen jelentkeztek a tudományos diákköri konferenciára.

Az Intézet működése lehetetlen lenne stabil anyagi háttér és adminisztratív támogatás nélkül. A rektor köszönetét fejezte ki az egyházak képviselőinek, illetve mindazoknak, akik gazdasági és adminisztratív szempontból hozzájárulnak a működési rend fenntartásához, intézményen belül és kívül.

A jövőbeni terveket illetően a Teológiai Intézet néhány fontos feladat előtt áll. 2021-ben sor kerül az ötévenként esedékes intézmény akkreditáció lebonyolítására. De a közeli tervek közé tartozik a KPTI doktori iskolájának újraindítása. Ezekkel párhuzamosan szükség van az egész intézmény curriculumának alapos átdolgozására is, amellyel kapcsolatban már korábban elkezdődött egy széleskörű konzultáció.

Mintegy száz évvel a trianoni döntés után, Makkai Püspök egykori kételyére reflektálva a rektor azzal a meggyőződéssel zárta buzdító beszédét, hogy a Protestáns Teológiai Intézet léte, az erdélyi református lelkészképzés, a szolgálatra kibocsátottak és az újonnan érkezők egyaránt azt bizonyítják, hogy mégis lehet.

A rektori beszédet követően sor került az elsőéves hallgatók fogadalomtételére. Az új egyetemi hallgatók évfolyamfelelős tanára Kató Szabolcs lesz.

A hagyományhoz híven, de formailag attól eltérő módon, az idén is sor került a 60 és 70 éve végzett lelkipásztorok okleveleinek átadására. A helyzetre való tekintettel ezeket az okleveleket a KPTI postai úton juttatja el az ünnepeltekhez. Az esemény keretében felolvasták az ünnepeltek neveit.

Szintén az évnyitó istentiszteleten került sor a kiváló tanulmányi eredményeket elért hallgatók jutalomkönyveinek átadására is. Az évnyitó ünnepély a Himnusz közös eléneklésével zárult.

A rektori évnyitó beszéd teljes terjedelemben letölthető a mellékelt csatolmányból.