A Protestáns Teológiai Intézetben elkezdődött az új akadémiai év

Vasárnap délelőtt évnyitó istentisztelettel, illetve délutáni évnyitó ünnepéllyel indult a 2017-2018. akadémiai év. Az új tanév kezdetén 31 elsőéves hallgató tett fogadalmat.


A vasárnap délelőtti évnyitó istentiszteleten Gáll Sándor, az Erdélyi Református Egyházkerület kancellárja hirdette az igét. Máté 13,1-17 alapján az igehirdetői szolgálat felelősségteljes feladatára hívta fel azok figyelmét, akik éppen most kezdték el tanulmányaikat, illetve azokét, akik újra visszatértek, hogy az új tanévben erre a szolgálatra készüljenek.

A 2017-2018. akadémiai évet Kállay Dezső, a Teológiai Intézet rektora nyitotta meg A megértésről és a Szentírás értelméről című beszédével, amelyben az Írás értelmének megtalálására és megértetésére törekvő teológiai hallgató előtti utat vázolta fel. Beszédét azzal a hallgatókhoz intézett buzdítással zárta, hogy "igyekezzenek mindent megtanulni. Figyeljenek oda komolyan tanáraik tudására, tapasztalatára, véleményére. Olvassanak el mindent, ami elolvasható, s ahogy előrehaladnak az ismeretekben, válogassák meg egyre inkább olvasmányaikat. A Szentírás olvasására fordítsanak különös gondot." (A rektori beszéd teljes terjedelemben elérhető ezen a linken).

Örvendetes fejlemény, amely Isten iránti hálára kötelez, hogy az új tanév hallgatói létszáma a tavalyi évhez képest kibővült. A 2017–2018-as tanévben 31 ifjú kezdhette el tanulmányait az alapképzés első évfolyamán, s ezzel az egyetem hallgatóinak összlétszáma 169-re emelkedett (a tavaly 159-en iratkoztak be alap és magiszteri képzésre). Egyházak szerinti megoszlásban: EREK -- 89 (+1), KREK -- 48 (+7), MUE -- 28 (+0), (R)ELE -- 4 (+2).

Az új tanév több nevezetes eseménnyel indul. Az oktatás immár egy rövidesen egészen megújult épületben zajlik. A munkálatok lezárásaként szeptember 30.-án hálaadó ünnepélyre kerül sor az Erdélyi Református Egyházkerület szervezésében, mely eseményen jelen lesz Magyarország miniszterelnöke is.

A tanév első hetét csütörtökön és pénteken egy nagyméretű reformációi konferencia zárja, amelyről itt további részleteket is olvashat.

Az oktatási rend szempontjából a legjelentősebb fejlemény a magiszteri második évfolyam gyakornoki évvé való átalakítása. Az új tanulmányi keretben a végzős hallgatók teológiai képzésüket intenzív gyülekezeti gyakorlattal egészítik ki annak érdekében, hogy tanulmányaik befejeztével kellő tapasztalattal kezdhessék meg lelkészi szolgálatukat.

Az új tanév egy új oktatóval is bővült Dr. Papp György személyében, akinek feladata a bibliai nyelvek tanítása lesz. Papp György egyúttal az új évfolyam vezető tanári tisztségét is átvette.

A tanári kar egy taggal szegényebb is lesz október 1-ől. Kelemen Attila teológiai tanár 27 évi elkötelezett oktató-nevelő és szervező tevékenység után nyugdíjba vonul. "A körülmények alakulása miatt erre a lépésre hamarabb került sor, mint gondoltuk, de hisszük azt, hogy így családja körében férjként, apaként, nagyapaként még hosszú ideig jelen lehet és betöltheti szerepkörét, amelynek egy lelkes és elkötelezett tanár a sok elfoglaltsággal járó oktatói-nevelői munka mellett nem minden esetben tud maradéktalanul eleget tenni" - mondta a rektor. (Az eseményről lásd még ezt a linket).

Kelemen Attila rövid búcsúbeszédében megköszönte azt, hogy a Teológiai Intézet közösségében végezhette szolgálatát. Visszaemlékezése szerint első igehirdetési szolgálatát az egyetem szószékén a bibliai útmutató alapján kijelölt Jeremiás 20,7-tel kezdte: "Rávettél, Uram, és rávétettem, megragadtál engem és legyőztél!". Az utolsó szolgálata az inaktelki református gyülekezetben, amely a teológiai hallgatók gyakorló gyülekezeteként is működött, a bibliai útmutató kijelölt alapigéje szerint Deut 30,19-ről szólt: "Előtökbe adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Válaszd hát az életet, hogy élhess te és utódaid is!" Teológiai tanárok és hallgatók figyelmét arra hívta fel, hogy megtisztelő szolgálatuk valóban élet-halál kérdés, amely ennek megfelelő komolyságot és elköteleződést igényel.

Az évnyitó a 31 elsőéves hallgató ünnepélyes fogadalomtételével zárult, amelyben a szolgálatra való lelkiismeretes felkészülés kiváltságos terhének hordozására kötelezték el magukat.