Akadémiai évnyitó ünnepély 2019/2020

Az akadémiai évnyitón beszédet tartott Kállay Dezső, a Teológiai Intézet rektora és fogadalmat tettek az alapképzés első évére felvételt nyert hallgatók. Az Intézet 162 hallgatóval kezdi az új tanévet.


Szeptember 22-én, vasárnap délután került sor a 2019-2020-as tanévnyitó ünnepélyre. Az akadémiai évnyitó hagyományosan az Intézet rektorának a beszédével, ezúttal a hit természetéről szóló értekezésével kezdődött. Az értekezés a keresztyén hagyomány egyik alapfogalmát, a hitet vizsgálta, figyelembe véve annak teológiai és nevelési szempontjait. A hit, mint cselekmény (fides qua creditur) és mint tartalom (fides quae creditur) egyaránt hangsúlyos téma a protestáns teológiában, de állandó vita tárgya ott is, ahol keresztyének élnek együtt, egy közösségben. Az Újszövetség Ábrahámban látja a hit klasszikus példáját, akinek a hitét Isten igazságként tudta be neki. A hallgatóságot arra buzdította, hogy kitartással értelemmel járják ezt az utat az elkövetkező tanévben is. Az Intézet tanárait pedig arra ösztönözte, hogy a hallgatókat ne csak a tudományokra oktassák az elkövetkező tanévben, hanem tanítsák a hitre is. (A rektori beszéd teljes terjedelmében elolvasható, illetve letölthető a mellékelt linken.)

A megnyitó beszédet követte az elsőéves hallgatók fogadalomtétele. A 2019-2020. tanév 26 új hallgatóval indul (évfolyamvezető tanár: Somfalvi Edit).

Az évnyitó ünnepélyen fölhangzott az ismert Gaudeamus az Intézet vegyeskarának előadásában (vezényelt: Benkő Timea). Az esemény záróakkordjaként az egybegyűltek a Himnuszt énekelték el.