Évnyitó ünnepély keretében tettek fogadalmat az Intézet első éves hallgatói

A vasárnapi évnyitó ünnepélyen egybegyűlt hallgatókat, tanárokat, intézeti alkalmazottakat, egyházi képviselőket és vendégeket a Teológiai Intézet rektora köszöntötte. Rektori beszédében az európai menekültügy dilemmáiról beszélt, konkrétan ennek az aktuális kérdésnek a társadalometikai vetületeiről, amely az egyház és ezzel együtt a teológiai oktatás számára komoly kihívást jelent.


A vasárnapi évnyitó ünnepélyen egybegyűlt hallgatókat, tanárokat, intézeti alkalmazottakat, egyházi képviselőket és vendégeket a Teológiai Intézet rektora köszöntötte. Rektori beszédében az európai menekültügy dilemmáiról beszélt, konkrétan ennek az aktuális kérdésnek a társadalometikai vetületeiről, amely az egyház és ezzel együtt a teológiai oktatás számára komoly kihívást jelent. (A rektori beszéd teljes terjedelmében itt olvasható.)

A 2015-2016-os tanévre a sikeres júliusi és az őszi pótfelvételi vizsga után 13 erdélyi, 7 királyhágómelléki református, 4 unitárius hallgató iratkozott be, azaz összesen 24 hallgató (13 férfi 11 nő). Ezzel az Intézet 2015-2016. akadémiai évre beiratkozott hallgatóink száma 146.

Évfolyamok szerinti eloszlásban: alapképzés I. évfolyam 24, II. évfolyam 32, III. évfolyam 31, IV. évfolyam 22; magiszterképzés I. évfolyam 23, II. évfolyam 14.
A hallgatók fenntartó egyházak szerinti megoszlása: EREK 82, KREK 36, MUE 24, RELE 4.

A rektor ismertette továbbá azokat a lényeges infrastrukturális változásokat, amelyekre a tanévzárás óta sor került. Ezek közül a legjelentősebb az Intézet bentlakásának teljes felújítása. Ez a folyamat része annak a tervnek, amelynek célja az épület teljes felújítása. A munkálatok lezárása 2016-ban várható.

Az ünnepi eseményen fogadalmat tettek a frissen felvételt nyert első éves hallgatók. Ezt követően a kórus a Gaudeamusszal nyitotta meg az új tanévet.