Így ünnepelte a Protestáns Teológiai Intéztet Vegyeskara a reformáció 500. éves jubileumát

A Protestáns Teológiai Intézet Vegyeskara 2017 folyamán számos istentiszteleten, kórustalálkozón és más, a reformáció 500 éves évfordulója alkalmából szervezett rendezvényen énekelt. A PTI rendszeres alkalmain kívül (évnyitó és évzáró ünnepségek, karácsonyi és húsvéti ünnepség) összesen tizenegy alkalomról számolunk be részletesen a következő összegző írásban.


A Protestáns Teológiai Intézet Vegyeskara 2017 folyamán számos istentiszteleten, kórustalálkozón és más, a reformáció 500 éves évfordulója alkalmából szervezett rendezvényen énekelt. A PTI rendszeres alkalmain kívül (évnyitó és évzáró ünnepségek, karácsonyi és húsvéti ünnepség) összesen tizenegy alkalomról számolunk be részletesen a következő összegző írásban.

Még 2016 ősszén elkezdődött. Az énekkarral a Kolozsvárhoz közeli Györgyfalván rendezett kórushétvégén kezdtünk el készülni a reformáció 500. évfordulójára. Célunk az volt, hogy leginkább istentiszteleteken végezzünk liturgikus énekes szolgálatot, de már előre örvendtünk a hangverseny vagy kórustalálkozó jellegű alkalmaknak is. Az első ilyen énekes jubileumi alkalom, az immár hetedik alkalommal megrendezett Kolozsvári Magyar Egyetemista Kórustalálkozó volt, melyre 2017. április 26-án került sor a kolozsvári Szent Mihály templomban. A kórustalálkozó hivatalosan nem volt ugyan reformáció-jubileumi rendezvény, de az énekkarunk műsorával azzá szerettük volna tenni. A lutheránus J. S. Bach koráljának (Ó, Krisztus-fő, te zúzott), a 90. genfi zsoltárnak (dr. Kovács László Attila feldolgozása), valamint a protestáns F. Mendelssohn-Bartholdy által feldolgozott ismert Luther-ének, az Adj békét a mi időnkben című korál eléneklésével a kórustalálkozón megszólaltattuk a protestáns egyházzenei kórusirodalom jeles darabjait.

Két évforduló találkozott a 2017. június 20-i egyháztörténeti tanulmánykötet bemutatóján, ahol a reformáció jubileumi évére is emlékezve a 60. életévét betöltött Dr. Buzogány Dezsőt, a PTI tanárát köszöntöttük énekszóval az Erdélyi Református Egyházkerület Levéltárának konferenciatermében. Énekkarunk ezen az alkalom énekelte el először Knut Nysted norvég zeneszerző 116. zsoltárra írt Laudate című kórusművét, melynek tartalma – Dicsérjétek az Urat! – összecseng a kerek évfordulót ünneplő professzor ars poetikájával is: saját dicsőséget félretéve, önmagadat nem láttatni, és úgy cselekedni.

Az erdélyi protestáns egyházak történelmi eseményére került sor július 4-én, amikor reformátusok és evangélikusok közös zsinatot tartottak, és összetartozásukat egy ünnepi nyilatkozat megfogalmazásával is megpecsételték. A jeles eseményre a Protestáns Teológiai Intézet frissen felújított Dísztermében került sor, ahol kórusunk örömmel szolgált éneklésével.

A valódi refor500-as énekelt maraton 2017 őszén kezdődött. A énekkar „edzőtárborba” vonult, hogy a néhány napos kórustáborban naponta 6-7 órás próbákon újabb kórusműveket sajátítson el, és majd új lendülettel álljon szolgálatba a reformációi rendezvényeken. A szeptemberi tábor anyagi hátterét éppen úgy, mint a 2016 novemberi kórushétvége kiadásait intézetünket fenntartó egyházkerületek, a Kanadait Presbiteriánus Egyház, valamint a Communitas Alapítvány támogatásával sikerült biztosítanunk. A jubileumi évre hosszú évek tervezése után végre sikerült énekkarunknak egy jelvényt (logo-t) is terveztetni, melyben a stilizált violinkulcsban a PTI jelvénye is el van rejtve. A tervezési költségeket, a kórusmappákat díszítő öntapadót, valamint a kórustagok öltözetén a PTI nevét hirdető jelvények elkészítését további adományok tették lehetővé. Itt mondunk köszönetet a névtelen adományozóknak, valamint a Kárászteleki Pincészet önzetlen támogatásának.

Új művekkel és megszépült külsővel elkezdődött hát a PTI Vegyeskara számára 2017 reformáció hava. Már szeptember 28-án, a PTI teológiai konferenciájának nyitó áhítatán a Farkas utcai templomban végeztünk elöször liturgikus énekszolgálatot, ahol genfi zsoltárokat és lutheránus korálokat énekeltünk váltakozva a gyülekezettel. A zenés nyitó áhítaton elhangzott önálló kórusművek közül kiemelkedik a valószínűleg Kálvin által munkatársától, Guillaume Guéroult-tól megrendelt Te Deum magyar nyelvű ősbemutatója. A Te Deum a francia zeneszerző, Didier Lupi Second feldolgozásában hangzott el, szövegét intézetünk volt diákja, és énekkarunk egykori tagja, Szigety Árpád fordította francia eredetiből magyar nyelvre. Az áhítaton orgonán játszott az énekkar egykori alapító-karnagya, intézetünk egykori teológiai tanára, Dr. Kovács László Attila, nyíregyházi evangélikus lelkész. A PTI idei legnagyobb ünnepi alkalma volt a reformáció jubileumi évére megújított épületének avató ünnepsége, melyen jelen volt Orbán Viktor, Magyarország Miniszterelnöke. Isten áldásában bízva énekeltük Halmos László 127. zsoltárra írt kórusművét: Hogyha az Úr nem építi a házat.

Október 15-17. között különleges meghívásnak tett eleget énekkarunk. Sógor Csaba, Európai Parlementi képviselő meghívására vasárnap délután, október 15-én együtt szolgáltunk a politikus-református lelkésszel a Brüsszeli Református gyülekezet kétnyelvű (francia-magyar) reformáció ünnepi istentiszteletén. Páratlan szeretettel fogadott a gyülekezet, Laurence Flachon francia és Remport Péter magyar lelkipásztor. Az istentisztelet megszervezéséért, a kiemelkedő liturgikai és zenei összhangért pedig a Brüsszeli Gyülekezet gondnokának és kántorának, Németh Istvánnak mondunk köszönetet. Felejthetetlen számunkra a hosszú gyaloglással és leírhatatlan élményekkel gazdag városnézés, valamint az Európai Parlament épületében tett látogatás. A sok, új információ közül a leginkább az lepett meg, hogy a talán legtöbbet emlegetett európai politikai intézményben rendszeresen tartanak keresztény reggeli áhítatot, valamint úgynevezett könyörgéses-reggeli alkalmával spirituális, vallási kérdésekről is beszélgetnek az országok küldöttei. Ettől máris otthonosabban éreztük magunkat az impozáns épületben. Hazautazás előtt még egy nagyon sajátos, talán egyedi élményben is részünk lehetett: részt vehettünk az október 17-én az Európai Parlamentben megrendezett reformációi emlékkonferencián, ahol többek között előadást tartott Dr. Buzogány Dezső, a PTI tanára, és a konferencia végén a különben politikai vitáktól hangos teremben elénekelhettük az Erős vár a mi Istenünk kezdetű Luther-éneket (Caspar Othmayr feldolgozása), és otthonunkra, egyházainkra, teológiánkra, és egész Európára gondolva felcsendülhetett a régi énekelt könyörgés: Adj békét a mi időnkben (Felix Mendelssohn Bartholdy). Hálásan köszönjük Sógor Csabának és munkatársainak (Forró Gyöngyvér, Virág István), hogy lehetővé tették számunkra mindezt. Brüsszel most már nem csak egy politikai apparátus központját, a jó sörök és csokoládék otthonát jelenti számunkra, hanem egy olyan várost is, ahol testvéreink élnek.

És a reformáció hava még mindig nem ért véget, hiszen októberben és novemberben további refo500-as rendezvényeken szolgálhatott a PTI énekkara. A BBTE Református Tanárképző Fakultása és a Protestáns Teológiai Intézet 2017. október 19-20-ára közösen szervezett egyházzenei konferenciát a reformáció és a zene kapcsolatáról. A konferencia megnyitó zenés áhítatán többek között fellépet a PTI énekkara is. Október 29-én a Zilahi Református Egyházmegye központi rendezvényén énekeltünk a Zilahi Nagytemplomban. Október 31-én pedig a kolozsvári református, evangélikus és unitárius egyházmegyék reformáció ünnepére szervezett gálaműsorán szolgáltunk a Kolozsvári Operában. A Kolozsvár Törökvágási Református Gyülekezet refo500 záró alkalmára november 19-én került sor, ahol kórustalálkozó keretében a Kolozsvári Református Kollégium és a Kolozsvári Magyar Pedagógus kórus mellett énekkarunk is énekelt.

A PTI Vegyeskara valójában ifjúsági kórus, hiszen ifjú teológiai hallgatók énekkara, melyben szívesen énekelnek más egyetemen tanuló fiatalok is. Egy ilyen énekkar számára nem is lehet találóbb zárása a reformáció 500 éves évfordulójának, mint egy ifjúsági istentisztelet. 2017. december 8-án a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház reformáció emlékévét záró eseménysorozatának keretében megszervezett adventi ifjúsági istentisztelettel zártunk egy hosszú, néha talán túlzsúfolt, de szép jubileumi évet. Isten Szentlelke adja, hogy a fáradtságon túl, és a csillogóbb pillanatok emlékén túl, a kórustagokban és az énekkar szolgálatát hallgatókban megmaradjon valami abból az üzenetből, amit minden éneklésünkkel hirdetni szerettünk volna. Ezzel az üzenettel búcsúzunk azoktól a kórustagoktól, akiknek a refo500-as alkalmak egyben a PTI vegyeskarától való búcsúzás alkalmai is voltak. Dr. Kállay Dezső, a PTI rektora röviden így foglalta össze ezt az üzenetet a PTI refo500-as konferenciájának nyitó áhítatán: Te benned bíztunk eleitől fogva…, mert… Erős vár a mi Istenünk!

Benkő Timea
Teológiai tanár, a PTI Vegyeskarának karnagya