Erasmus

  Általános rendelkezések

 1. Jelen szabályzat a KPTI-n folyó, az Erasmus+ adminisztratív személyekre vonatkozó mobilitási programmal összefüggően végzett tevékenységek szabályozására szolgál.
 2. Az Erasmus+ támogatás elbírálása pályázati rendszerben zajlik.

  Általános rendelkezések

 1. Jelen szabályzat a KPTI-n folyó, az Erasmus+ oktatói mobilitási programmal összefüggően végzett tevékenységek szabályozására szolgál.
 2. Az Erasmus+ támogatás elbírálása pályázati rendszerben zajlik.
 3. Az Erasmus+ program jogi keretét a partnerintézmények között létrejött kétoldalú megállapodások jelentik, melyeket a KPTI képviseletében a rektor ír alá. A szerződés tartalmazza, hogy az adott oktatási területen belül hány oktató bevonásával, illetve hány mobilitási helyre és hétre vonatkozóan bonyolítanak le oktatói cseréket.

  Általános rendelkezések

 1. Az Erasmus+ ösztöndíjak célja a hallgatók nemzetközi oktatási és szakmai gyakorlati szintű cseretevékenységének támogatása.
 2. Az Erasmus+ ösztöndíjak elbírálása pályázati rendszerben zajlik le. Az Intézet pályázatot ír ki a következő tanévre vonatkozó Erasmus+ mobilitási programban való részvételre.
 3. Értelmező rendelkezések

 4. A pályázni készülő hallgatónak tisztában kell lennie a következő hivatalosan használt megnevezésekkel, és az azokkal kapcsolatos rendelkezésekkel.

The PTI wishes to set theology into the valuable service of the society, in particular church communities, within a multicultural and multiconfessional society. This mission has to be carried out in an open irenic fashion while implementing high academic standards. The PTI intends to create a strong theological dialogue with other academic settings that are faithful to the Christian message, revelation and tradition (see also Mission Statement).

A pályázat célja a hallgatók nemzetközi oktatási, kulturális és szakmai cseretevékenységének támogatása. A pályázatok leadási határideje: 2014. május 23.

Az erdélyi lelkészképzés történetében már a 17. századi kezdetektől fogva nagy szerepet játszott a peregrináció, azaz a diákok külföldi egyetemjárása. Akkor főként a nemesek engedhették meg maguknak azt, hogy tanulmányi céllal egy-egy nevesebb európai intézmény képzésén vegyenek részt. Ezen utak során sokan bejárták egész Nyugat-Európát, és próbálták építeni politikai kapcsolataikat is. A kevésbé tehetős, de arra érdemes diákok általában a nemesi fiatalok segítőiként juthattak ki és tanulhatták a különböző idegen nyelveket, tágíthatták látókörüket.

A mobilitási program keretében hallgatók, oktatók és az Intézetben dolgozó adminisztratív személyzet részesülhetnek támogatásban európai társintézményekben folytatott tevékenységeikhez.

Oldalak

Subscribe to Erasmus