Az I-II. szemeszter anyagának (névszók és egyéb szófajok, igeragozás) felfrissítése, ismétlése

Olvasmány: