Tesztírás: a פ״י és a פ״ו igék ragozása. Kiválasztott szövegrészlet alaktani elemzése