A megírt tesztek kiértékelése. A gyenge igék ragozása: a פ״י igék. Kiválasztott szövegrészlet alaktani elemzése

Olvasmány: