A gyenge igék ragozása: az ע״י igék. Kiválasztott szövegrészlet alaktani elemzése

Olvasmány: