A gyenge igék ragozása: a gyenge igeragozás jellegzetességei, a פ״א igék. Kiválasztott szövegrészlet alaktani elemzése

Olvasmány: