Szekularizáció és a vallási megújulás: viták és kilátások

Hamilton, N: Szekularizáció, 15. fejezet
Stark, R. – Finke, R.: Secularization. In: Acts of Faith, 57-79
Kiegészítő irodalom:
A vallásszociológia mint szociális episztemológia. http://www.tankonyvtar.hu/main.php?objectID=5305257