Egyházak, felekezetek. Az egyházak viszonya az állammal, társadalommal és tagságukkal

Bourdieu, Pierre: A vallási mező kialakulása és struktúrája. In: A társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődése. Gondolat, Budapest 1978
Kiegészítő irodalom:
Szabó Zoltán József: Az elintézményesedett egyház. Confessio 1997/4
Kiss Dénes: A református egyház és a CE Szövetség. Erdélyi Társadalom 2004/2
Horváth Zsuzsa: Katolikus bázisközösségi mozgalmak. In: Horváth Zs: Hitek és emberek. ELTE Szociológiai-Szociálpolitikai Intézet, Budapest 1995
McGuire, M: Toward a Sociological Interpretation of the Catholic Pentecostal Movement, 1975
Nemzetközi Vallászabadság jelentések: http://bucharest.usembassy.gov/US_Policy/2005_IRF_En.html