Szekták: viszonyuk az állammal és a társadalommal

Stark, R. – Finke, R.: Church and Sect. In: Acts of Faith, 142-162
Wilson, B: Survival: The Sect Against the World, 23-45
Wilson, B: How Sects Evolve. Isuues and Unterferences, 105-127
Kiegészítő irodalom:
God’s Warriors dokumentumfilmek
Horváth Zsuzsa: Egy szabadkeresztény gyülekezet, 153-232
Jesus Camp film