Jelentés-rendszerek, vallási világkép, plauzibilitási struktúra. A nyilvános vallási diskurzusok tipológiája

McGuire: The Individual’s Religion, 3. fejezet
Kiegészítő irodalom:
Kamarás István: Belépés vagy megtérés? In: Krisznások Magyarországon. Iskolakultúra, Budapest 1998, 99-170
Edwards, C.: A tömeges áttérés dinamikája. Replika 1996
Fosztó László: A megtérés kommunikációja: gondolatok a vallási változásról pünkösdizmusra tért romák kapcsán. Erdélyi Társadalom 2007, 23-50