A „hivatalos” és „nem hivatalos” vallás modellje. A „nem hivatalos” vallás típusai

McGuire: Official and Nonofficial Religion, 4. fejezet
Péter Dénes, (unitárius) próféta: http://www.dunatv.hu/felsomenu/nettv?video=1_447629
Kiegészítő irodalom:
Peti Lehel: Egyházi rítus és bűncselekmény. A tanacui apácagyilkosság. http://epa.oszk.hu/00400/00458/00108/2005honap12cikk1194.htm
Gagyi József: „Az egy szent testület…” A kalugerekhez (ortodox szerzetesekhez) járás, a „próba kultúrája” társadalmi szerepéről. Erdélyi Társadalom 2007, 9-22
Beckford, J.A.: A „hatalom” fogalmának újjáéledése a vallásszociológiában. Replika 1996