Pál apostol logoterápiai olvasatban

Visky Sándor Béla: Pál apostol logoterápiai olvasatban. In: Visky Sándor Béla (szerk.): Az értelem élete - az élet értelme. Kolozsvár: Egyetemi Műhely 2009. 55-69

Jelen dolgozat, amit inkább meditatív előadásnak neveznék, röviden, 12 pontban mutatja fel azokat a csomópontokat, ahol a Frankl-i gondolat és érzésvilág, világszemlélet és látásmód metszi a bibliai kijelentést, ennek szemléletbeli alapvonalait, a „bibliai dinamikus totalitást”. A következő kérdésköröket elemezzük: Isten természete, a rossz és a szenvedés problémája, az idő és a cselekvés értéke a múló időben, a megbocsátás szükségszerűsége és ajándéka, a létezés elfogadása minden ellentmondásossága dacára.