Kállay Dezső publikációi

Könyvek

Tanulmányok

2020

2019

2018

2016

2014

2013

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2003

Cikkek

2012

Meditációk és prédikációk

2007

2006

2005

Szerkesztett könyvek

Kállay Dezső : Elkötelezetten. Pál vallomásai apostoli szolgálatáról
„Hiszek az Ige diadalmas erejében!” Tanulmányok Fekete Károly 60. születésnapja alkalmából. Acta. Debreceni Teológiai Tanulmányok 14; Debrecen: Debreceni Református Hittudományi Egyetem, 2020. 525 old.
Kállay Dezső, Adorjáni László : Valláskönyv a III. osztály számára
Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület, 1992. 200 old.

Fordított könyvek

Leeuwen, Marius van : Ünnepről ünnepre. A keresztyén ünnepek története és lényege
Kolozsvár: Exit, 2009. 224 old.

Maruis van Leeuwen leírja a keresztyén ünnepek keletkezését, történetét és jelentőségét. Tárgyalja az ünnepek antropológiai, bibliai és teológiai hátterét, és rámutat arra, ahogyan ezeket az ünnepeket különböző keresztyén hagyományokhoz tartozó emberek ma ünneplik.