Koppándi Botond Péter előadásai

2023

Csehétfalva · 2023-06-12 · Unitárius lelkésztovábbképző
Barót · 2023-02-18 · Gondnok-presbiteri értekezlet

2022

Kolozsvár · 2022-09-23 · Kárpát-medencei Protestáns Teológusok Találkozója
Budapest · 2022-08-12 · Societas Homiletica 15th International Conference
Csehétfalva · 2022-06-14 · Egyetemes Lelkésztovábbképző
Kövend · 2022-04-02 · Kolozs-Tordai Egyházkör Nőszövetségeinek Találkozója

2021

Online · 2021-02-26 · Pápai Református Teológia igehirdetői továbbképzője

18 órás intenzív kurzus a Pápai Református Teológia igehirdetői továbbképzőjén

2018

Györgyfalva · 2018-05-29 · A jelenkori európai igehirdetés a keresztyén és nemzeti identitás feszültségében.
Komárom · 2018-05-11 · Kihívások a homiletikai palettán - Gyakorlati teológiai nemzetközi tudományos konferencia
Csehétfalva · 2018-04-24 · Unitárius lelkésztovábbképző

A családpasztoráció feladatát ellátni próbáló lelkésznek ismernie kell a család „működésének” feltételeit és szabályait, és ebben nagy segítségére lehet a rendszerszemlélet.

Prága · 2018-04-04 · Cseh unitáriusok éves közgyűlése

2017

Balatonfüred · 2017-05-16 · Református lelkészek továbbképzője

2016

Kolozsvár · 2016-11-16 · Segédlelkésztovábbképző
Kolozsvár · 2016-09-16 · Lelkésztovábbképző
Kolozsvár · 2016-09-15 · Lelkésztovábbképző

2015

Küküllődombó · 2015-03-11 · Lelkészi értekezlet
Marosszentgyörgy · 2015-03-04 · Lelkészi értekezlet

2014

Déva · 2014-12-13 · Adventi esték
Székelykeresztúr · 2014-11-11 · Lelkészi értekezlet
Kolozsvár · 2014-09-05 · Unitáriusok és Unitárius-Univerzalisták Nemzetközi Tanácsának vezetőképzője
Kolozsvár · 2014-09-04 · Unitáriusok és Unitárius-Univerzalisták Nemzetközi Tanácsának vezetőképzője

2013

Budapest · 2013-11-15 · Lelkészi értekezlet
Marosvásárhely · 2013-10-09 · Egyetemes Lelkészi Értekezlet

2012

Budapest · 2012-11-02 · Fiatal Kutatók és Doktoranduszok Konferenciája

2011

Debrecen · 2011-11-23 · Doktorandusz Konferencia