Ha eljutott volna Bonhoeffer hangja Vladimir Jankélévitchhez...

Vladimir Jankélévitch orosz zsidó családból származó francia filozófus. Egy méltatója szerint “a zsidó gondolkodók közül a leginkább görög”, és egyszersmind – tegyük hozzá – a leginkább keresztyén is. 1951—1979 között volt a Sorbonne egyetem morálfilozófusa. Úgy tartják számon, mint aki “nem tudott megbocsátani”, hisz elévülhetetlennek vélte a háborús bűnöket, miközben sokat írt a megbocsátásról (Le pardon, Pardonner?) Előadásomban ezeket az írásait kapcsolom össze Bonhoeffer Etikájának két kérdéskörével: a bűnvallással, illetve a halál bálványozásával. A megbocsátás kétértelműsége a francia szerzőnél minden bizonnyal metafizikája, Isten- és emberképe hiányosságaira vezethető vissza, míg Bonhoeffernél a bűnvallás kötelezettsége és az értelmes halál lehetősége biblikus ember- és Istenképének biztos alapjaira épül.