Az új akadémiai tanév megnyitóján ünnepélyes fogadalmat tettek az Intézet elsőéves hallgatói

Az alapképzésre meghirdetett felvételi vizsga eredményeként 35 új hallgató kezdi el teológiai tanulmányait.


Az alapképzésre meghirdetett felvételi vizsga eredményeként 35 új hallgató kezdi el teológiai tanulmányait. A 19 erdélyi református, 8 királyhágómelléki református, 1 evangélikus és 7 unitárius hallgató 2014 szeptember 28.-án a tanévnyitó ünnepély keretén belül tett fogadalmat arra, hogy a lelkipásztori szolgálatra Isten iránti háládatossággal, lelkiismeretes tanulással, Isten igéjével és imádsággal fog készülni. Jó reménységgel vagyunk előmenetelük felől. Isten áldja őket szent elhatározásukban!