Bevezető megjegyzések az ógörög nyelv elsajátításához. Írási olvasási technikák megtanítása és begyakorlása - I. rész.