A létige ragozása. Szókincsgyarapítás és alaktani elemzés bibliai szövegek segítségével.