A III. deklinációba tartozó főnevek ragozása - II rész. Szókincsgyarapítás bibliai szövegek segítségével.