Írási olvasási technikák megtanítása és begyakorlása - II. rész. Alapvető hangtani ismeretek.