Prepozíciók. Határozószók. Szókincsgyarapítás és alaktani elemzés bibliai szövegek segítségével.

Olvasmány: